Professionelle atleter i Spanien og deres arbejde

6. oktober 2019
For bedre at forstå forholdet mellem arbejde og motion, som professionelle atleter har, skal vi se nærmere på Spaniens arbejdslovgivning. 

I Spanien har professionelle atleter en meget speciel beskæftigelsessituation. For professioner i det atletiske felt er sport deres arbejde, og det er absolut nødvendigt for en succesfuld forretning eller arbejdspræstation.

Sådanne erhverv skal overholde visse love, der regulerer sport som et arbejde, og de skal angive arbejdernes rettigheder og ansvarsområder. I denne artikel ser vi nærmere på detaljerne vedrørende dette specielle beskæftigelsesforhold for professionelle atleter i Spanien.

Hvad siger den spanske lov om professionelle atleter?

Den spanske arbejdslovgivning organiserer atleter som særlige karakterer eller i den ikke-klassificerede arbejdsgruppe. I stedet for klart at identificere en arbejdslinje, dækker denne gruppe mange forskellige aktiviteter, hvilket blandt andet er offentlige underholdere eller kunstnere samt indsatte, der arbejder i en lukket institution.

Det spanske kongelige dekret 1006/1985 af 26. juli definerer og regulerer de ansættelsesforhold i den sport, som en atlet deltager i. Dekretet indeholder alle detaljer, der vejleder og regulerer spanske professionelle i dette felt.

Nogle år efter 1006/1985-dekretet offentliggjorde Immigrationsstyrelsen Resolutionen af 12. august 2005. Resolutionen opfordrede til at give tilladelse til bopæl og sportsudvikling som beskæftigelse for udlændinge, der bor i Spanien.  

Nedenfor ser vi nærmere på de vigtige elementer i disse to juridiske dokumenter, så vi bedre kan forstå den særlige ansættelsessituation for atleter i Spanien.  

Hvem tæller som professionelle atleter?

Cykelrytter træner i bjergene

For at identificere relevante arbejdere skal vi først forstå, hvem de professionelle atleter er ifølge spansk lovgivning. Det tidligere nævnte dekret 1006/1985 angiver, at en professionel atlet, der arbejder i Spanien, skal være en, der:

“[…] i henhold til en etableret kontrakt dedikerer sig frivilligt til at dyrke en sport for og i forbindelse med en organisation eller en klub i bytte for kompensation.”

Kontrakter mellem atleter og kommercielle firmaer falder også under denne lov. Kontrakter mellem professionelle atleter og firmaer, der organiserer og promoverer sport, er også regulereret af denne lov.

Men professionelle atleter, der udelukkende spiller i en klub for finansiel kompensation, falder ikke under denne lov. De er fritaget på grund af omkostningerne vedrørende deres træning.

Hvordan regulerer Spanien de professionelle atleters arbejde?

Det kongelige dekret 1006/1985 angiver også, at ethvert arbejde, situation og udførelse af lovlig sport af professionelle atleter skal overholde den særlige lov. 

Loven definerer hovedsageligt naturen, formen og klassen af sportskonkurrencer samt deres organisation. Ligeledes afgør den sportens regler og disciplinære forholdsregler, der kan anvendes på spillere, som bryder reglerne.

Desuden er arbejdsbånd, der er oprettet mellem nationale forbund og atleter, udelukket fra disse regler, da de tilslutter sig et hold eller en gruppe, som er organiseret af de institutioner.

Fodboldspillere på banen under fodboldkamp

Rettigheder og ansvar for professionelle atleter

Professionelle atleter opretholder en ret til arbejdernes rettigheder, der er defineret i den spanske arbejdslovgivning. Her er nogle af rettighederne:

  • De kan frit udtrykke deres meninger om deres arbejde. Ved at gøre dette skal de respektere loven og kontrakten eller den kollektive aftale, de har indgået med deres arbejdsgiver.
  • De har ret til at fortsætte deres arbejde, og de må ikke blive udelukket eller diskrimineret imod under træning eller vigtige øvelser. Tilfælde med skader og disciplinære sanktioner er dog en undtagelse.

Afslutningsvis definerer den spanske arbejdslovgivning arbejdernes ansvar. Lovgivningen angiver, at de professionelle atleter skal præstere som aftalt. Ligeledes skal de respektere de vilkår og datoer, der er angivet i deres kontrakt eller aftale. Til sidst skal de også respektere reglerne og instruktionerne fra deres repræsentanter i sporten.

  • Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Extraído de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12313
  • Boletín Oficial del Estado. 2005. Procedimiento para autorizar la residencia y el desarrollo de actividades laborales deportivas profesionales por extranjeros. Extraído de: https://www.boe.es/boe/dias/2005/08/22/pdfs/A29164-29166.pdf